Projektreferenser

 

 emoln_1200x1200
EMH_Logotyp_RGB

E-Moln – Energimätningar i molnet

E-moln är ett projekt ämnat att vidareutveckla och testa ett nytt och innovativt system där Internet of Things (IoT) samverkar med molnbaserade tjänster. Projektet är delfinansierat av Energimyndigheten och ingår i utlysningen “FoU Program Energi, IT och Design”. Projektet har drivit en installation av ett IoT-baserat mätsystem i ett passivhus i Norrbotten där samtliga sensorer har levererat en eller flera mätpunkter per minut. E-moln har bland annat resulterat i en webbapplikation byggd på ByteportⓇ, Energycloud, för att visualisera och administrera IoT-system system.

Projektet har bland annat jobbat med följande frågor:

  • Grafisk design och användarfokus för visualisering av energi och komfortparametrar i småhus.
  • Installation och datainsamling från totalt 28 sensorer över sammanlagt 15 månader.
  • Insamling av data från IoT-nätverk om ca 20 miljoner punkter.
  • Process för att visa husmodell i 3D med plattformsoberoende WebGL-teknik.
  • Kombinerade visualiseringar för tydliggörande av energianvändning och energislag.
  • Visualisering av elspotpriset.
  • Strävan efter oberoende av mätsystem.
  • Enkel administration och systemintegration.

I projektet har följande partners ingått:
iGW Europe AB – Projektledning, system- och applikationsutveckling.
Apparet AB – Grafisk design och UX.
Lintech Embedded AB – Leverans, drift och underhåll av IoT-mätsystem.
Luleå tekniska universitet / CDT – Kravställning, EU-samverkan och dissemination.